Plotsdoof, en dan?

Het gezamenlijk aanleren van gebaren met als doel ‘visueel communiceren’ na gehoorverlies, is niet altijd goed mogelijk. Lees bijvoorbeeld het boek van RenĂ© Coenradie: ‘Wel doof, niet ziek!’, over de problemen die plotsdoofheid kan opleveren op werk- en privĂ©terrein.