Cursus NmG

‘NmG betekent Nederlands met Gebaren… gaan we gebarentaal leren?’
Nee. Nederlandse Gebarentaal (NGT) is echt een andere taal met bijvoorbeeld een andere grammatica dan het gesproken Nederlands.

‘Wat leer je dan in een cursus NmG?’
Je leert hoe je het gesproken Nederlands zo duidelijk en visueel mogelijk kunt maken, zodat de slechthorende of dove gesprekspartner je beter kan volgen. Dat doe je met gebaren, die onderdeel zijn van de Nederlandse Gebarentaal (NGT), maar ook met je gezichtsuitdrukking en lichaamstaal. Je leert dus eigenlijk ‘visueel communiceren’.

‘Maar hoe ziet dat er dan uit, dat NmG?’
Iemand die Nederlands met Gebaren gebruikt, spreekt de volledige Nederlandse zin uit. Daarbij maakt hij/zij bij sommige woorden tegelijkertijd het passende gebaar. Vaak gebruikt de spreker ook zijn gezichtsuitdrukking om bijvoorbeeld te laten zien wat hij/zij van iets vindt.

‘Kan iedereen een cursus NmG volgen?’
Ja. De cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die uit algemene belangstelling of uit noodzaak (bijvoorbeeld omdat een gezinslid slechthorend of doof is geworden) Nederlands met Gebaren willen leren.

‘Hoe kan ik een cursus NmG aanvragen, en wat kost dat?’
Je kunt mij vragen om een cursus NmG bij jou thuis te komen geven. Ik werk in de regio’s Brabant en Limburg. Je betaalt mij dan aan de hand van een factuur. De kosten hangen o.a. af van het aantal deelnemers en de reistijd. Kijk bij ‘Nieuws’ voor het actuele aanbod.
Je kunt ook via GGMD een cursus NmG (communicatietraining) aanvragen. GGMD werkt met freelance docenten, waar ik er één van ben. Dat heeft voor de cursist als voordeel dat de kosten kunnen worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s